Conflicthantering

  Algemeen

  De training conflicthantering is erop gericht om mensen extra kennis en vaardigheden aan te leren om in situaties waar de emoties (zoals boosheid en zelfs agressie) behoorlijk op kunnen lopen, beter te kunnen hanteren. Hierbij valt te denken aan het hebben van meningsverschillen en tegengestelde belangen. Dit soort situaties doen zich in elk mensenleven vele malen voor. Indien mensen niet in staat zijn om hiermee op de juiste wijze om te gaan, kan dit leiden tot verstoorde relaties en zelfs conflicten. Echter, wanneer mensen hier op de juiste wijze mee omgaan leidt dit tot kansen. Hiervoor is het van belang om te weten dat er verschillende soorten conflicten bestaan en deze te kunnen herkennen.

 • Interesse?

  Leerdoelen

  Elk soort conflict kent zijn eigen aanpak. Herken je het soort conflict en weet je welke aanpak de beste is, dan is hanteren mogelijk en dit biedt kansen. De leerdoelen worden samen met u opgesteld. De volgende leerdoelen kunnen onderdeel zijn van de cursus:

  • Weten waar een conflict uit bestaat;
  • Weten welke soorten conflicten er zijn;
  • De verschillende soorten manieren van omgaan met conflicten kennen;
  • De conflictstijlen kennen;
  • Escalatie van conflicten herkennen;
  • Weten wat wel en niet te doen bij conflicten;
  • Kansen en bedreigingen herkennen;
  • Gesprekstechnieken leren;
  • Houding, gedrag en non-verbale communicatie leren analyseren;

  Uiteraard zal het einddoel zijn om bovenstaande kennis toe te passen in de praktijk.

 • Interesse?

  Werkwijze

  Omdat conflicten zich in verschillende vormen en verschillende situaties kunnen voordoen is het van belang om van tevoren de doelstelling ofwel het te verwachten resultaat duidelijk in kaart te brengen. Het is van essentieel belang om via een intakegesprek de training op maat op de bedrijfssituatie af te stemmen. De training zal enerzijds bestaan uit een stuk theorie vanuit de wetenschap, maar zal zich daarna snel richten op het toepassen in de praktijk. Dit gebeurt door middel van herkenbare casussen en video’s uit de praktijk. Ook het spelen van rollenspellen behoort tot de mogelijkheden.

  We nodigen u van harte uit voor een gesprek om de mogelijkheden in kaart te brengen voor uw specifieke bedrijfssituatie.

 • Interesse?A&D Totaal maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK