A&D Nieuws

Op deze pagina vindt u diverse artikelen die door de medewerkers van A&D Totaal geschreven zijn. Dit kunnen interessante ontwikkelingen zijn voor uw branche, maar het kunnen ook leuke anekdotes zijn over een recente gebeurtenis. Houd deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

« Terug naar overzicht

Leren op afstand

16-07-2021

Het coronavirus heeft een behoorlijke negatieve impact gehad op onze wereldwijde samenleving. Gelukkig is er weer licht aan de horizon en kunnen we weer vooruitkijken en ons vertrouwde leven hopelijk weer oppakken. Maar zal ons vertrouwde leven weer volledig vertrouwd zijn?

Tijdens deze coronacrisis hebben we namelijk ook veel geleerd. Een grote meerderheid werd gedwongen om creatief na te denken over oplossingen. Oplossingen die ervoor zorgden om dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. In zeer korte tijd werden we gedwongen om thuis te werken, thuis te leren, ons thuis te vermaken en vanuit huis onze sociale contacten te onderhouden. Dat had zijn voors en tegens. daardoor zullen er blijvende veranderingen zijn en zullen sommige veranderingen weer snel de prullenbak ingaan.

Het hybride werken is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die waarschijnlijk blijvend zal zijn. Bij hybride werken is de locatie niet leidend, wat leidt tot flexibel werken: dus een mix tussen thuiswerken of op locatie. Hoewel we ook heel snel geleerd hebben dat thuiswerken alleen niet goed is voor een mens, hebben we ook geleerd dat het vele voordelen kent om dit te combineren.

Praktijk op afstand

In eerdere berichten hebben we onze ervaringen gedeeld als opleider in de coronacrisis. Hoewel veel opleidingen voor onbepaalde tijd uitgesteld werden, waren er ook opleidingen met een wettelijk verplicht karakter. Denk hierbij aan opleidingen zoals BHV en EHBO. Vooral voor bedrijven waar de dagelijkse werkzaamheden ‘gewoon’ doorgingen, bleven risico’s op de werkvloer bestaan en daarmee ook de verplichtingen uit de Arbowet. Gelukkig was een groot deel op te vangen door het gebruik van e-learning. Echter beperkt e-learning zich voornamelijk tot het aanleren van kennis en inzicht. Kennis en inzicht is onmisbaar, maar het is niet genoeg voor een BHV’er of EHBO’er. Wanneer iemand iets echt moet kunnen, dan hebben we het over aanleren van vaardigheden. En ook daar zijn we toe in staat gebleken om dat op afstand te doen! Dat heeft ervoor gezorgd dat we als A&D Totaal inmiddels in zeer korte tijd veel ervaring opgedaan hebben op het gebied van het aanleren van vaardigheden op afstand. In het begin van de coronacrisis deden we dat met livestreams, live begeleiding door de docent en het insturen van praktijkopdrachten door de cursist. Later verviel de livestream in verband met gebruiksgemak maar bleef live begeleiding en het insturen van praktijkopdrachten bestaan.

De ervaringen

Uit de ervaringen van onze klanten en cursisten zijn zowel positieve als negatieve geluiden gekomen. Waarover we verbaasd waren, waren geluiden van cursisten die aangaven deze methode beter en fijner te vinden dan de klassieke praktijktraining. Andere cursisten gaven precies het tegenovergestelde aan. Ook hebben we intern geëvalueerd aan de hand van de bevindingen van het afgelopen jaar. We hebben de genoemde voordelen en nadelen op een rijtje gezet van een praktijktraining op afstand ten opzichte van een klassikale praktijktraining.

Voordelen

 • Iedereen komt evenveel en even vaak aan de beurt. Ook diegenen die zich normaliter iets meer terugtrekken, zullen gedwongen worden actief mee te doen. Zonder dat zij de groepsdruk voelen.
 • Iedereen kan een oefening in het eigen tempo uitvoeren en in stukjes opdelen. Bij klassikale trainingen wordt één tijdsduur voor iedereen gehanteerd, ongeacht het niveau van de deelnemer.
 • Iedereen kan een oefening zo vaak als hij/zij wil herhalen, zonder zich daarbij opgelaten te voelen of zich beperkt te voelen door tijd.
 • Iedereen kan de training op een zelf gekozen moment uitvoeren. Geen noodzaak meer tot ingewikkelde planningen en verplichte aanwezigheid. Denk aan de voordelen voor de organisatie van de trainingen en denk aan de verleden tijd voor de lage opkomst op trainingen.
 • De cursisten krijgen 1-op-1 uitleg en beoordeling van de docent.

Nadelen

 • Sommige vaardigheden zijn niet of moeilijk goed te trainen op afstand in verband met veiligheid en het ontbreken van de benodigde simulatiemiddelen.
 • Een cursist krijgt geen directe (just-in-time) feedback van de docent of medecursist.
 • Een cursist dient goed om te kunnen gaan met ICT-apparatuur. We hebben gemerkt dat iemand die daar minder goed mee om kan gaan, op voorhand meer weerstand heeft.
 • Het leren van elkaars inzichten in een groep wordt gemist en het is minder makkelijk om in teamverband te oefenen. Voor sommige opleidingen kan dit een uitdaging zijn, omdat het in teamverband oefenen wel een toegevoegde waarde heeft. Echter heeft het thuiswerken ons ook al geleerd dat samenwerken op afstand ook mogelijk is. We laten het bewust bij mogelijk, omdat dit ook zijn nadelen heeft.
 • Administratieve processen moeten opnieuw ingericht worden om ervoor te zorgen dat een individu alle benodigde competenties verworven heeft.

Onze eerste conclusies

Het bovenstaande hebben we intern besproken. Er zijn een aantal invalshoeken die van invloed zijn op onze eerste conclusies:

1.           Wetgeving: wat zegt de wetgeving bij wettelijk verplichte trainingen?

2.           Commercieel: wat wil de markt?

3.           Innovatie in techniek en onderwijs: welke ontwikkelingen zijn er?

4.           Onderwijskundig: is het onderwijskundig verantwoord? Wordt het onderwijs er beter van?

Deze bovenstaande zaken staan soms haaks op elkaar. Op basis van deze invalshoeken kunnen we nu stellen dat:

 • Sommige vaardigheden op afstand wel zelfstandig uit te voeren en te toetsen zijn.
 • Sommige vaardigheden op afstand niet zelfstandig uit te voeren en te toetsen zijn.
 • We verwachten dat sommige trainingen dus volledig op afstand uit te voeren en te toetsen zijn.
 • We verwachten dat sommige trainingen dus deels op afstand uit te voeren en te toetsen zijn.

De toekomst

Moet de gewoonte van fysieke aanwezigheid bij trainingen de doorslag geven voor praktijkonderwijs om het te blijven doen zoals we het altijd doen? Wij denken van niet. Waar een mogelijkheid ligt om met nieuwe inzichten nog beter en efficiënter te kunnen trainen, moeten we dat verder onderzoeken. Er zijn daarnaast teveel voordelen voor bedrijven en cursisten om de ervaringen van het afgelopen jaar niet te benutten. Er zijn genoeg aanknopingspunten en mogelijkheden die onderzocht moeten worden om de nadelen op te kunnen lossen. Uitgangspunt is en blijft bij A&D Totaal: de kwaliteit van de opleiding staat voorop. Als daar geen afbreuk aan gedaan wordt, maar zelfs een verbetering te behalen is, dan moeten we niet bang zijn om traditionele instructiemethoden onder de loep te nemen.

En nu?

Bij A&D Totaal zijn we al volop bezig met het doorvoeren van vernieuwingen en gaan we verder om andere toepassingen te onderzoeken. Dat doen we echter weloverwogen om aan onze kernwaarden te blijven voldoen zodat onze klanten aan wetgeving blijven voldoen, efficïent omgaan met tijd en kosten, cursisten op een vernieuwende manier kunnen leren en dat zij minstens net zo goed of nog beter het onderwijs tot zich nemen.

De eerste vernieuwingen worden dit jaar al uitgerold. De meest spraakmakende is de virtuele tour waarbij een cursist op afstand in het eigen gebouw kan ‘rondlopen’ (met of zonder VR-bril) en daarmee rondgeleid kan worden zonder dat daar een fysieke aanwezigheid nodig is en zonder dat iemand deze persoon hoeft te begeleiden. Dat is voor sommige klantvragen al een direct alternatief voor een klassikale praktijktraining met alle voordelen die daarbij horen. Daarbij zal het niet blijven, want ook andere vormen van Virtual Reality zoals 360-graden video’s worden momenteel onderzocht, ontwikkeld en zelfs binnenkort al toegepast.

Houd de ontwikkelingen dus in de gaten en leg contact met ons voor de mogelijkheden op zowel de korte als lange termijn!