Over A&D

Wij willen de beste diensten en producten leveren, op een creatieve manier. We geloven er bij A&D Totaal in dat we dit kunnen, wanneer we dit met plezier en toewijding kunnen doen. Om een geheel eigen identiteit te creëren, hebben we een aantal begrippen geformuleerd die centraal staan bij A&D Totaal: Plezier, Kwaliteit, Klantgerichtheid, Creativiteit, Duurzaamheid. Dit zijn echter loze begrippen als er in de praktijk niets mee gedaan wordt. Daarom proberen wij op ieder vlak deze kernwoorden terug te laten komen. Dit uit zich in het team aan mensen dat bij A&D Totaal werkt, tot aan de uitvoering van onze diensten.

Onze slogan 'Veilig leren' heeft dan ook een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst het naar de twee centrale begrippen binnen A&D Totaal: onderwijs en veiligheid. Anderzijds willen we voor onze klanten en medewerkers een veilige omgeving bieden om zich in te kunnen ontwikkelen.

Historie A&D Totaal

Voor het begin van A&D Totaal moeten we teruggaan naar het jaar 1996 toen Marco en Kitty Arendsen een eigen bedrijf startten. Een bedrijf dat gespecialiseerd was in het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van Arbo & Veiligheid. Met Marco zijn achtergrond in de professionele hulpverlening en het onderwijs binnen deze wereld en Kitty met haar administratieve achtergrond ontgroeide het bedrijf al snel het kleine kantoor aan huis. Want ja ook zo begon A&D Totaal: vanuit een klein slaapkamertje in huis.

Na een paar verhuizingen vond A&D Totaal dan uiteindelijk plek aan de Uitmeentsestraat 15 te Giesbeek met een eigen kantoorgebouw, eigen parkeerterrein, een eigen binnenplaats en een eigen werkplaats: klaar voor de volgende fase. Rond deze tijd (rond 2002) begon ook zoon Roy zijn eerste werkzaamheden binnen het bedrijf totdat hij na zijn studie fulltime aan de slag ging in 2010.

Sinds 2010 heeft het bedrijf een aantal veranderingen ondergaan. Veranderingen om aan de wensen van onze klanten en medewerkers te voldoen, maar ook om een eigen identiteit te creëren en behouden. Deze veranderingen hebben onder andere geleid tot het huidige dienstenaanbod. Een dienstenaanbod waar de focus nog steeds op onderwijs en veiligheid ligt. Klassikaal onderwijs, e-learning en veiligheidszorg zijn de belangrijkste categorieën waaronder de diensten van A&D Totaal tegenwoordig geschaard kunnen worden. Ook het team van A&D Totaal is sinds 2010 flink veranderd om aan de groei en veranderingen te kunnen beantwoorden. Inmiddels zijn er gemiddeld zo’n 15 mensen in dienst bij A&D Totaal.

Roy heeft sinds 2010 vijf jaren fulltime gewerkt bij A&D Totaal, waarna hij ook een aantal jaren extern ervaring opgedaan heeft in het bedrijfsleven en parttime verbonden was aan A&D Totaal. Waar Marco en Kitty de dagelijkse leiding sinds 1996 hadden over het bedrijf is Roy sinds 2020 Roy toegetreden als eigenaar en was daarmee definitief fulltime terug bij A&D Totaal. Sinds 2023 is het stokje definitief overgedragen aan Roy, maar dragen zowel Marco als Kitty nog steeds hun steentje bij.

Roy: Ik heb het grootste respect voor mijn ouders omdat zij het type ondernemers zijn die met niks begonnen zijn. Door al hun inspanningen heb ik een fantastische start gehad, mede doordat zij mij vanaf het begin het vertrouwen hebben gegeven om in de loop van de jaren steeds meer mijn eigen koers te gaan varen met het bedrijf. Het is voor mij een eer om na al deze jaren binnen het bedrijf het stokje definitief over te nemen. Mijn grootste drijfveer als ondernemer is om een omgeving te creëren en behouden waar medewerkers en klanten dagelijks met plezier (samen)werken. Dat uit zich dan ook in de visie van ons bedrijf en de uitwerking ervan met kernwaarden.

Visie

‘We willen mensen een prettiger leven laten leiden middels een prettig werk- en leerklimaat’.

Missie

Dit bereiken we door op een creatieve manier invulling te geven aan de doelen van onze klant. We streven naar onderscheidende en hoogwaardige resultaten. Resultaten zijn pas hoogwaardig wanneer deze de doelen en doelgroep bereiken. Daar werken we met plezier aan op een verantwoorde manier. Het is pas een verantwoorde manier wanneer we mensen leren om op een duurzame manier om te gaan met zichzelf, de omgeving en het bedrijf waar zij werken.

Kernwaarden

Plezier, Kwaliteit, Klantgerichtheid, Creativiteit en Duurzaamheid staan centraal bij A&D Totaal en komen overal terug in al onze acties.