Veiligheidszorg

Naast het hebben van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, is het ook noodzakelijk te zorgen voor andere veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsvoorzieningen die vanuit de wet vereist zijn. Het doel van deze veiligheidsvoorzieningen is enerzijds calamiteiten te voorkomen, maar wanneer er toch calamiteiten plaatsvinden, deze tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Wij bieden diverse diensten aan om de veiligheid echt te vergroten binnen uw organisatie. Dat wil zeggen dat wij voorstander zijn van getoetste veiligheidsvoorzieningen en een absolute tegenstander zijn van het creëren van een schijnveiligheid. In onze veiligheidsadviezen zullen wij enerzijds rekening houden met de wet en u anderzijds assisteren om dit daadwerkelijk in de praktijk tot uiting te brengen. We houden er niet van dat het alleen op papier klopt. De theorie en de praktijk moeten met elkaar overeenkomen. Daar hebben uw bedrijf en uw medewerkers uiteindelijk het meeste aan.

Ontruimingsoefening

Waar vroeger het jaarlijks houden van een ontruimingsoefening genoemd werd in het Arbobesluit, is deze harde eis niet meer op die manier genoemd in enige vorm van wetgeving. Maar schijn bedriegt als men dan denkt dat het houden van een ontruimingsoefening niet meer nodig is. Het advies is nog steeds om dit minimaal jaarlijks te doen. Op de vraag hoe vaak een ontruimingsoefening gehouden moet worden, wordt op het Arboportaal van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als antwoord gegeven: ‘Zo vaak als nodig’.

Veiligheidsadvies

A&D beschikt over de expertise om voor haar relaties veiligheidsinspecties op maat voor uw specifieke bedrijfssituatie uit te voeren. Deze bestaat uit een periodieke scan van uw gebouw of gebouwen en overige facilitaire voorzieningen. Ook de...

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden moeten in ieder gebouw aanwezig zijn waar een brandmeldinstallatie verplicht gesteld is. A&D Totaal maakt ontruimingsplattegronden volgens de laatste norm (NEN 1414).  A&D Totaal levert...

Ontruimingsplan

Volgens het Bouwbesluit, de Arbowet en het Arbobesluit bent u in veel gevallen verplicht een ontruimingsplan te hebben voor uw bedrijf. Dit is onder andere...

Bedrijfsnoodplan

In een bedrijfsnoodplan wordt omschreven op welke wijze u omgaat met een noodsituatie. In elk bedrijf of instelling kan zich een calamiteitensituatie voordoen. Vanuit...