Heb je interesse in een eigen E-learning module?

Neem hier contact met ons op

Ik heb interesse

We leveren zowel kant-en-klare e-learning modules (zie: onze e-learning modules) als e-learning modules op maat. Wanneer we samen een e-learning module op maat ontwikkelen, dan werken we volgens een vaste projectaanpak om jullie doelen te verwezenlijken en jullie doelgroep de beste e-learning module (online training) aan te bieden. Hierbij werken inhoudsdeskundigen, onderwijskundigen en mediaspecialisten samen om een integrale oplossing (didactiek, inhoud en techniek) voor jullie doelgroep te leveren. Het kan ook zijn dat jullie zelf de didactische of technische kennis in huis hebben en vooral op zoek zijn naar een partij die ervaring heeft met het ontwikkelen van media. Dat kan ook: we beschikken namelijk over onze eigen mediaproductieafdeling. Voor een indruk van de mogelijkheden op het gebied van mediaproductie kijk ook eens bij ons mediaproductiebedrijf: Orange Eagle Media Productions of hieronder bij stap 5.

Stap 1: Kennismaking

De eerste stap is uiteraard een kennismaking. Dit kan een telefonische kennismaking zijn of een kennismaking op jullie locatie of bij ons op kantoor. Het is in ieder geval een kennismaking waarin we jullie behoefte bepalen. We gaan bepalen wat jullie wensen, eisen en doelen zijn.

Stap 1: Kennismaking

Stap 2: Offerte

Op basis van jullie wensen, eisen en doelen maken wij een eerste offerte. In deze offerte geven wij jullie een indruk van de mogelijke onderwijsproductie. De opties in de offerte bespreken we graag samen met jullie, om tot een afgekaderd project te komen.

Stap 2: Offerte

Stap 3: Didactische ontwerpsessie project

Samen met jullie gaan we de ideeën voor de gehele e-learning module concreet maken. We bespreken alle belangrijke informatie om jullie doelen te behalen en de doelgroep te bereiken. 

Stap 3: Didactische ontwerpsessie project

Stap 4: Didactisch plan

Op basis van de didactische ontwerpsessie zal een didactisch plan opgesteld worden. Een plan waarin de doelgroep beschreven is, waarin leerdoelen benoemd zijn en hoe deze grofweg behaald dienen te worden met het lesmateriaal en de bijbehorende media die ontwikkeld moeten worden.

Stap 5: Creatieve inspiratiesessie media

Het kader van de e-learning module is klaar. Nu gaat een mediaspecialist samen met jullie brainstormen om tot concrete ideeën te komen voor de diversie media die ontwikkeld moeten worden voor de e-learning module (online training). We bespreken hier het didactisch plan, jullie beleid en kernwaarden, jullie uitstraling en het concrete leerdoel van hetgeen we gaan ontwikkelen. Dit werken wij uit tot creatieve ideeën voor onderscheidend lesmateriaal. Ideeën die zullen aansluiten bij jullie overkoepelend beleid als bedrijf, jullie uitstraling en jullie doelen.

Stap 6: Productieplan

Op basis van de Creatieve Inspiratieessie zal een productieplan opgesteld worden. Afhankelijk van de grootte van de productie vinden jullie hier alle belangrijke zaken terug waaraan gedacht moet worden tijdens de productie. Hier vinden jullie altijd een synopsis (korte beschrijving van de productie), het treatment (een uitgebreide beschrijving van alles wat op beeld te zien is) en een draaiboek terug.

Stap 6: Productieplan

Stap 7: Uitvoering

We gaan volgens het didactisch plan en productieplan aan de slag. Afhankelijk van het soort productie betekent dit dat opnames gemaakt worden en materiaal gecreëerd wordt volgens het productieplan.

Stap 7: Uitvoering

Stap 8: Montage en bewerking

We gaan het materiaal dat is gecreëerd bij de uitvoering, monteren en bewerken, zodat we een eerste concept kunnen aanbieden.

Stap 8: Montage en bewerking

Stap 9: Feedback

Nadat het eerste concept is aangeboden, kunnen jullie als klant in minimaal twee feedbackrondes feedback leveren op het concept, zodat wij deze feedback doorvoeren.

Stap 9: Feedback

Stap 10: Inrichting systeem (LMS)

Uiteraard moet hetgeen ontwikkeld is, ook daadwerkelijk ergens door de doelgroep te bekijken zijn. Dat gebeurt meestal in een LeerManagementSysteem (LMS). Wanneer die nog niet aanwezig is dan gaan we deze inrichten. Ook kan een bestaand systeem gekoppeld worden middels een LTI-verbinding.

Stap 11: Inrichting e-learning module

Al het lesmateriaal is ontwikkeld en het systeem is ingericht. Dan is het tijd om er één logisch geheel van te maken. Het is tijd voor de laatste stap: de inrichting van de e-learning module (online training). Op een onderwijskundig verantwoorde manier wordt dit ingericht, zodat het ook aansluit bij de leerdoelen en doelgroep.

Stap 11: Inrichting e-learning module

Stap 12: Afronding

We ronden het project af door het eindresultaat op te leveren. We hebben een blije klant die de vooraf gestelde doelen behaald heeft.

Stap 12: Afronding

Referenties