Opleidingen

Wij bieden opleidingen aan waarvan de basis gestandaardiseerd is, maar we ontwikkelen ook samen met uw organisatie een geheel nieuwe opleiding op maat - inclusief lesmateriaal. Ook voor de gestandaardiseerde opleidingen geldt dat wij deze per cursusgroep naar wens aanpassen. 

Benieuwd naar ons actuele aanbod van open inschrijvingen? Bekijk dan hier onze opleidingsagenda!

Of scroll naar beneden op deze pagina om alle opleidingen te bekijken.

Leren omgaan met stress

Negatieve stress is de belangrijkste oorzaak van verzuim onder werknemers. Het is een maatschappelijke trend en een gevolg van de hoge eisen die we aan onszelf en anderen stellen. Deze cursus is bedoeld om stressvolle...

BHV

Ieder bedrijf is verplicht een BHV-organisatie te hebben. De grootte van de BHV-organisatie en de kennis en vaardigheden van de BHV'ers dienen op maat afgestemd te worden. Een belangrijk uitgangspunt ...

Conflicthantering

De training conflicthantering is erop gericht om mensen extra kennis en vaardigheden aan te leren om in situaties waar de emoties (zoals boosheid en zelfs agressie) behoorlijk op kunnen lopen, beter te kunnen hanteren. Hierbij valt te denken aan...

Klantvriendelijk handelen

De ervaring van de klant is één van de belangrijkste aspecten van het bedrijfsleven. Wanneer uw klanten geen aangename ervaring hebben met één van uw producten of diensten, dan kan dit uw imago schaden en uiteindelijk veel invloed hebben op de resultaten van uw bedrijf. Zeker...

Digitale communicatie

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. Dit heeft erin geresulteerd dat we ons in een heuse digitale wereld bevinden. Een digitale wereld waar communiceren veelal per e-mail, WhatsApp en sociale media gebeurt. Echter...

Cursus mindfulness

U heeft er vast weleens van gehoord, maar wat betekent het nu precies? Mindfulness is een westerse naam voor een meditatietechniek die uit het boeddhisme komt. De oorspronkelijke naam is Vipassana en...

BHV-ploegleider

Een BHV-ploegleider is een belangrijke functie in een BHV-organisatie, wanneer u een grote BHV-organisatie hebt. Een BHV-ploegleider coördineert de BHV-inzet en stuurt de BHV-organisatie aan tijdens een calamiteit. Wanneer...

Hoofd BHV

De Hoofd BHV-opleiding dient niet verward te worden met de BHV-ploegleider. De hoofd BHV is een beleidsmatige opleiding, waar de BHV-ploegleider een uitvoerende functie is. Een hoofd BHV weet het BHV-beleid van...

EHBO

Wanneer er veel risico’s zijn binnen uw bedrijf, kan het raadzaam zijn om naast BHV'ers, ook EHBO'ers op te leiden. Het verschil met BHV is dat EHBO'ers specifiek opgeleid zijn voor het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers. Een EHBO'er...

VCA Cursus

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Steeds vaker...

Communicatietraining

De training in communicatiestijlen, kortom communicatietraining, is voor iedereen geschikt die intensief bezig is met communiceren. Voor zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik.

Computertraining Basis

In de Computertraining Basis leert u of uw medewerker omgaan met de computer en de belangrijkste software. De training is voor de beginnende gebruiker die nog niet zo handig is met de computer. De belangrijkste...

Reanimatie en gebruik AED

Voor veel mensen is een BHV- of EHBO-cursus een te uitgebreide cursus, maar zij willen wel kunnen handelen bij één van de meest acute situaties: hartfalen. Tijdens de reanimatiecursus leert u heel specifiek hoe u een reanimatie dient uit te voeren. Omdat... 

Beheerder brandmeldinstallatie

Wanneer u binnen uw gebouw of organisatie een brandmeldinstallatie heeft, dan is het verplicht een beheerder brandmeldinstallatie te hebben. Een brandmeldinstallatie dient net zoals uw auto, jaarlijks onderhouden te worden. In deze cursus...

Preventiemedewerker

Sinds 7 april 2005 zijn er veranderingen in de Arbeidsomstandighedenwet doorgevoerd. Deze veranderingen betreffen de gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid. Een belangrijke verplichting...

Referenties