Diensten

Opleidingen

Op zoek naar bestaande opleidingen, of opleidingen op maat? Het kan allebei bij A&D Opleidingen.

Meer informatie

E-learning

Bent u op zoek naar E-learning op maat? E-learning Totaal helpt u bij de ontwikkeling en het beheer.

Meer informatie

Veiligheidszorg

Heeft u veiligheidsadvies nodig, ontruimingsplattegronden of veiligheidsplannen? 

Meer informatie

Persoonlijke verandering

Bent u aan een verandering toe? En heeft u daar hulp bij
nodig?

Meer informatie

Webshop

Voor de belangrijkste producten voor uw eigen veiligheid gaat u naar veiligheidstore.nl

Meer informatie

Onze diensten

Ons dienstenaanbod is in de loop der jaren ontstaan vanuit de behoeftes van onze klanten. Dat heeft geresulteerd in bovenstaand dienstenaanbod. Wanneer we deze diensten in twee begrippen moeten samenvatten, dan komen we uit op onderwijs en veiligheid. In diverse opleidingen kruisen deze twee begrippen elkaar, maar onze diensten e-learning en persoonlijke verandering, hebben weer niet noodzakelijk een directe link met veiligheid.

Onze slogan 'Veilig leren' slaat enerzijds op de combinatie van deze begrippen, maar anderzijds slaat het op het bieden van een veilige leeromgeving waar zowel onze klanten als onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen.