A&D Nieuws

Op deze pagina vindt u diverse artikelen die door de medewerkers van A&D Totaal geschreven zijn. Dit kunnen interessante ontwikkelingen zijn voor uw branche, maar het kunnen ook leuke anekdotes zijn over een recente gebeurtenis. Houd deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

« Terug naar overzicht

BHV is maatwerk!

09-04-2013

Kent u het maatwerkprincipe voor BHV vanuit de wet?

A&D Totaal heeft zich altijd hard gemaakt voor het maatwerkprincipe, voor al haar producten en diensten. Voor sommige opleidingen wordt dit zelfs door de wet voorgeschreven. BHV is zo’n opleiding waar het uitgangspunt uw eigen bedrijfssituatie is. Om die reden werken wij in de regel met incompany trainingen: trainingen met alleen uw eigen medewerkers en afgestemd op de restrisico’s binnen uw eigen bedrijf. Een enkele medewerker kan altijd mee lopen met een open inschrijving als hij/zij maar de kennis en vaardigheden kan toepassen in de eigen bedrijfssituatie.

BHV is zo’n opleiding waar het uitgangspunt uw eigen bedrijfssituatie is. Om die reden werken wij in de regel met incompany trainingen: trainingen met alleen uw eigen medewerkers en afgestemd op de restrisico’s binnen uw eigen bedrijf. Een enkele medewerker kan altijd mee lopen met een open inschrijving als hij/zij maar de kennis en vaardigheden kan toepassen in de eigen bedrijfssituatie.

Wij krijgen veel vragen over de BHV-opleiding in relatie tot de wetgeving. Er is de afgelopen jaren het één en ander gewijzigd waardoor men meer vrijheid ‘denkt’ te hebben. Zo staat er niet letterlijk in de wet hoeveel BHV-ers er aanwezig moeten zijn en hoe vaak zij getraind moeten worden. Dit is bewust losgelaten, omdat voor ieder bedrijf andere risico’s gelden. Uitgangspunt is dan ook dat BHV (en Arbobeleid in zijn algemeenheid) afgestemd wordt op de RIE (risicoinventarisatie en—evaluatie). En dat men er alles aan doet met de laatste stand der techniek en de geldende normen om de risico’s te beperken en te trainen op de restrisico’s. 

Veel bedrijven en personen zijn zich niet bewust van hoe dit in de praktijk getoetst wordt. Het wordt namelijk vooraf niet getoetst, maar achteraf! Praktisch betekent dit het volgende:

U moet achteraf (na een eventuele calamiteit) aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om de risico’s binnen uw bedrijf te bestrijden en getraind te zijn op de restrisico’s. Kunt u dit niet, dan heeft dit wellicht grote gevolgen.

Door in company trainingen te verzorgen werkt u aan het trainen van uw personeel op de restrisico’s. Ook in e-learning biedt A&D Totaal deze mogelijkheid, met specifieke maatwerkmodules. Ook kan A&D Totaal uw risico’s beperken door uw gebouwen jaarlijks te controleren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van ons servicecontract.

Bekijk hieronder de reconstructie van een tragisch voorbeeld uit de praktijk: