Beheerder brandmeldinstallatie

Heeft u een brandmeldinstallatie? Dan heeft u ook een beheerder brandmeldinstallatie nodig!

  Algemeen

  Wanneer u binnen uw gebouw of organisatie een brandmeldinstallatie heeft, dan is het verplicht een beheerder brandmeldinstallatie (voorheen: opgeleid persoon) te hebben. Een brandmeldinstallatie dient, net zoals uw auto, jaarlijks onderhouden te worden.

  In deze cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden. Wanneer u deze cursus succesvol doorloopt, ontvangt u het certificaat Beheerder Brandmeldinstallatie.

 • Interesse?

  Leerdoelen

  De cursus bevat de volgende leerdoelen:

  • Weten welke taken de beheerder brandmeldinstallatie heeft;
  • Weten welke normen en eisen gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
  • De werking van de brandmeldinstallatie kennen;
  • Weten hoe men gegevens moet vastleggen;
  • Weten welk klein onderhoud men zelf kan uitvoeren op een brandmeldinstallatie.
 • Interesse?

  Werkwijze

  U hoeft geen bepaalde vooropleiding genoten te hebben om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Wel is het handig om een BHV-cursus gevolgd te hebben.

  De opleiding duurt drie dagdelen. Tussen deze dagen bevindt zich minimaal één week. In de tussenliggende periode werkt de cursist opdrachten uit. Op de laatste cursusdag wordt het schriftelijk examen afgelegd.

 • Interesse?