Communicatietraining

De training in communicatiestijlen, kortom communicatietraining, is voor iedereen geschikt die intensief bezig is met communiceren. Voor zowel zakelijk als niet-zakelijk gebruik. Met name voor die mensen die de stijl van communiceren van anderen willen begrijpen zodat ze beter, plezieriger en makkelijker met andere mensen kunnen communiceren.

  Algemeen

  De training is geschikt voor een heel brede doelgroep. Een doelgroep die onder andere bestaat uit:

  • Leidinggevenden, middenkader en teamleiders;
  • Docenten, leerkrachten en onderwijsassistenten;
  • Medici, zorgverleners;
  • Consulenten, coaches;
  • Groepsleiders, jongerenwerkers, sporttrainers, scheidsrechters;
  • Vertegenwoordigers, winkeliers, verkopers;
  • Studenten sociale studies;
  • Ouders (met moeilijk opvoedbare kinderen);
  • Deskundige vrijwilligers in het jeugd– en jongerenwerk.
 • Interesse?

  Leerdoelen

  Het belangrijkste aspect van de training is inzicht verschaffen in verschillende communicatiestijlen. Met het uiteindelijke doel om uw communicatiepartner beter te begrijpen en uw manier van communiceren af te stemmen op het doel van de communicatie.

  Daarnaast maakt deze training inzichtelijk hoe conflicten ontstaan en hoe deze conflicten beter hanteerbaar kunnen zijn. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat u geleerd heeft om optimaal en bewust te luisteren en te communiceren, waardoor u gesprekken kunt voeren op een conflictloze manier. Dit leidt uiteindelijk tot een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen.

  In de training komen diverse onderwerpen aan bod met betrekking tot communicatie:

  • Het belang van communicatie;
  • Diverse communicatiestijlen;
  • Analyse van de eigen communicatiestijl;
  • Herkennen van communicatiestijlen;
  • Praktijkoefening door middel van real life case;
  • Experience sharing (interactiediscussie);
  • Evaluatiegesprek.
 • Interesse?

  Werkwijze

  Afhankelijk van de doelstelling van de doelgroep, zal er een training op maat gemaakt worden. Bij het samenstellen van het programma kunnen verschillende onderwerpen worden toegevoegd, zoals sociale vaardigheden en gesprekstechnieken.

  Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de opdrachtgever van de training. In dit gesprek wordt het doel van de opdrachtgever vastgesteld. Daarnaast zal het gewenste resultaat helder en eenduidig worden afgesproken. Ook wordt er kennisgemaakt met de deelnemers.

  De duur van de training is afhankelijk van het traject waarvoor gekozen wordt. Over het algemeen bestaat de training uit drie of vier dagdelen.  

 • Interesse?