Hoofd BHV

Wanneer iemand binnen uw organisatie verantwoordelijk gemaakt wordt voor het BHV-beleid, dan is het raadzaam deze persoon op te leiden tot Hoofd BHV (coördinator bedrijfshulpverlening).

  Algemeen

  De Hoofd BHV-opleiding (coördinator BHV) dient niet verward te worden met de BHV-ploegleider. De hoofd BHV is een beleidsmatige opleiding, waar de BHV-ploegleider een uitvoerende functie is. Een hoofd BHV weet het BHV-beleid van de organisatie vorm te geven en er jaarlijks sturing aan te geven.

 • Interesse?

  Leerdoelen

  • Relevante informatie op kunnen zoeken en toe kunnen passen omtrent BHV;
  • De eisen ten aanzien van een risico-inventarisatie en -evaluatie kennen;
  • Een BHV-organisatie kunnen opzetten en beheren.
 • Interesse?

  Werkwijze

  De opleiding zal starten met een klassikale bijeenkomst waarin de theorie uitgelegd wordt. Daarna zal de cursist een opdracht uit moeten werken, die betrekking heeft op de eigen organisatie. Theorie zal aangereikt worden middels een lesboek en meerdere artikelen.

 • Interesse?