Veiligheidsadvies

A&D beschikt over de expertise om voor haar relaties veiligheidsinspecties op maat voor uw specifieke bedrijfssituatie uit te voeren. Deze bestaat uit een periodieke scan van uw gebouw of gebouwen en overige facilitaire voorzieningen. Ook de organisatorische aspecten van uw organisatie kunnen een belangrijk onderdeel van de scan uitmaken. Deze scan kan worden uitgevoerd in het kader van o.a. het nieuwe bouwbesluit en de laatste regelgeving op het gebied van Arbo en veiligheid. Dit alles is van belang om een continu veiligheidsniveau te kunnen garanderen voor uzelf en uw medewerkers. Daarnaast wilt u als organisatie natuurlijk voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Om dit alles te kunnen garanderen adviseren wij u om zaken structureel aan te pakken en te onderhouden. De jaarlijkse scan wordt daarom altijd in overleg met u op maat uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is vaak de RIE.

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens een jaarlijkse scan aan bod komen zijn:

  • uw gebouw(en);
  • de BHV-organisatie;
  • status ontruimingsplan;
  • ontruimingsplattegronden;
  • veiligheidsmiddelen zoals blusmiddelen, evacuatiemiddelen e.d.

Deze zullen door A&D worden gecheckt op actualiteit en veiligheid zoals besproken. Uitgangspunt hierbij is o.a. de NEN 8112. Echter kan de scan naar behoefte worden aangepast. Na de inspectie zullen de bijzonderheden worden verwerkt in een rapportage. Eventuele verbetervoorstellen zullen met u besproken worden. Ook de aanpassingen met betrekking tot de voorgestelde verbeteringen kan A&D voor u uitvoeren. Op die manier kunnen wij u een stukje zorg uit handen nemen.


Wil je meer informatie?

Neem hieronder contact met ons op