Ontruimingsoefening

Waar vroeger het jaarlijks houden van een ontruimingsoefening genoemd werd in het Arbobesluit, is deze harde eis niet meer op die manier genoemd in enige vorm van wetgeving. Maar schijn bedriegt als men dan denkt dat het houden van een ontruimingsoefening niet meer nodig is. Het advies is nog steeds om dit minimaal jaarlijks te doen. Op de vraag hoe vaak een ontruimingsoefening gehouden moet worden, wordt op het Arboportaal van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als antwoord gegeven: ‘Zo vaak als nodig’.

Voorbereiding

Een ontruimingsoefening organiseer je met als voornaamste doel om alle veiligheidsprocedures en -middelen te toetsen of deze in de praktijk functioneren. Een goede voorbereiding is belangrijk om dat doel te bepalen. Samen stellen we daarom de voorwaarden en beperkingen van de oefening op. Een docent BHV zal daarom een gesprek hebben met de contactpersoon om dit samen te bespreken en een plan met scenario op te stellen.

Voorbereiding

Uitvoering

Dan komt het moment dat de oefening plaats vindt. Vooraf is afgestemd of de oefening aangekondigd is of niet en of er gekozen is voor een gehele of gedeeltelijke ontruiming. De docent bereidt de oefening voor en met de contactpersoon wordt de oefening gestart. Onze docent zal als waarnemer optreden tijdens de oefening en ook de contactpersoon en eventuele anderen een waarnemingsformulier uitreiken.

Uitvoering

Nabespreken

De oefening is afgelopen. De docent zal op een centrale plek de oefening nabespreken met de contactpersoon en de mensen die aan de oefening meegedaan hebben (en tijd hebben om de nabespreking bij te wonen). De belangrijkste conclusies van de oefening worden daar al gedeeld, wat vaak enorm leerzaam is voor de aanwezigen. 

Nabespreken

Verslag

Onze docent zal vervolgens een verslag opstellen. Een verslag waarin het scenario en leerdoelen beschreven staan die vooraf besproken zijn, hoe de oefening chronlogisch verlopen is en wat de belangrijkste conclusies zijn. Daarbij worden verbeterpunten geformuleerd waarbij het risiconiveau, de mate van prioriteit en mogelijke oplossing beschreven zijn. 

Verslag

Videoverslag (aftermovie)

Nieuw is dat we in samenwerking met ons zusterbedrijf Orange Eagle Media Productions de mogelijkheid bieden om een videoverslag te laten maken van een ontruimingsoefening. De reden hiervoor is dat zo'n oefening enorm leerzaam is voor BHV'ers en medewerkers, maar er maar een beperkt aantal mensen op zo'n moment aanwezig zijn. Met een video kunnen alle BHV'ers en medewerkers dit beleven en ervan leren. Tijdens de oefening zal één van onze mediaspecialisten aanwezig zijn met meerdere camera's en zal het verloop van de oefening met de belangrijkste conclusies in de video opgenomen worden. Ook ideaal om bijvoorbeeld op te nemen in de e-learning module BHV! Zie ook ons artikel waarin hierover meer uitgelegd is.

Videoverslag (aftermovie)