Bedrijfsnoodplan

In een bedrijfsnoodplan wordt omschreven op welke wijze u omgaat met een noodsituatie. In elk bedrijf of instelling kan zich een calamiteitensituatie voordoen. Vanuit de Arbowet bent u verplicht om hier beleid op af te stemmen. De risico's binnen een organisatie zijn in de regel via een RI&E in beeld gebracht. De RI&E zijn dan ook het uitgangspunt voor een zogenaamde BHV maatwerkregeling.

Hierbij hoort een goed calamiteitenplan in de vorm van een bedrijfsnoodplan. Hierin zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd van betrokken medewerkers en leidinggevenden. Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin zaken als wat te doen bij calamiteiten en het voorkomen ervan tot in detail zijn geregeld. Dit in het kader van verplichte vastlegging vanuit de Arbowet.

De deskundigen van A&D kunnen u begeleiden bij het opstellen en implementeren van het bedrijfsnoodplan. Informeer naar de mogelijkheden.